แผนที่เกาะช้าง

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต เกาะช้าง ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด. เกาะช้างตั้งอยู่ ด้านเหนือสุดของหมู่เกาะทะเลตราด ห่างจากฝั่งแหลมงอบ เกาะช้างเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ บริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อน เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะมีคลื่นลมแรงไม่เหมาะสมที่จะเดินทางได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด ฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่างๆ จึงค่อนข้างที่จะสะดวก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่เขาสลักเพชร มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เกิดน้ำตก ลำธารหลายสายชายหาดสวยมีอยู่มากมาย ตามชายฝั่งตะวันตก ที่ดังๆ หน่อยก็ได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ ทั้งสามหาดมี รีสอร์ทตั้งอยู่เรียงรายริมหาดมากมาย ตั้งแต่ ราคา หลังละ 200 กว่าบาท ถึง 5,000 บาท ขึ้นไปนอกจากนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ รายล้อม

แผนที่เกาะช้างและที่พักบนหาดต่างๆเกาะช้าง

ท่านสามารถเลือกที่พักบนแผนที่ได้

เกาะต่างๆ บนเกาะช้าง

เกาะคลุ้ม: เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับ การตกปลา และชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาตและหินลาดหลังคุ้ม.

เกาะเหลายา: อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง เป็นเกาะเล็กๆ ประกอบด้วย 3 เกาะเรียงกัน คือ เกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เกาะเหลายามีจุดเด่นคือมีหาดทรายยาว น้ำใสและสะอาดมาก มีแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่ที่บริเวณ เกาะเหลายากลาง.

เกาะง่าม: ตั้งอยู่ห่างจากเกาะช้างประมาณ 200 ม. ยังคงคงความสวยงามไว้ตามธรรมชาติ เกาะง่ามเป็นเกาะสองเกาะตั้งเคียงคู่กัน โดยเชื่อมประสานเกาะสองเกาะเข้าด้วยกัน ลักษณะเป็นหาดทรายโค้งเว้า เกาะง่ามได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "พีพีน้อยแห่งอ่าวไทย"

เกาะหวาย: เป็นเกาะที่อยู่รอบนอกเกาะช้างออกมาอีก ไกลกว่าเกาะง่าม เป็นเกาะที่ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จุดท่องเที่ยวของเกาะหวายคือมีชายหาดที่มีอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง แต่นิยมเที่ยวด้านเหนือของเกาะมากกว่า หน้าหาดน้ำไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ บางช่วงนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดุปะการังได้.

เกาะกระ: เป็นเกาะเล็กๆ เกาะแห่งนี่มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับการดำน้ำชมปะการัง.

หมู่เกาะรัง: เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะหมากระยะห่างประมาณ 6 กม. เป็นเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง.

เกาะกระดาด: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก เกาะนี้หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการัง เมื่อก่อนเคยมีต้นกระดาดขึ้นมาจำนวนมากเลยมีชื่อว่า "เกาะกระดาด"

เกาะหมาก: เป็นเกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่างกับช้างกับเกาะกูด เป็นเกาะที่น่าเที่ยว และมีที่พักให้เลือกมากมาย

เกาะขาม: เกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก มีชายหาดเพียงด้านเดียว น้ำใส ทรายขาวสวย สามารถลงเล่นน้ำได้

ส่วนใหญ่ช่วงเทศกาล เกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้มักเสนอแต่ แพคเก็จทัวร์ปัจจุบันมีทัวร์รูปแบบต่างๆ มากมายนอกจากการเล่นน้ำทะเลเที่ยวเกาะ เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขี่ช้างท่องไพร ล่องเรือ ตกปลา ไดหมึก หรือพักโฮมสเตย์กับหมู่บ้านชาวประมง.

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง
 
อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนผลไม้เข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, 6, 7 และ 9 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้  นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำตกที่นี่ น้ำตกธารมะยม

น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง

ทางไปน้ำตกคลองพลู เกาะช้าง

น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง

น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง
อยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กม. จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น บริเวณทางเข้าน้ำตกมีร้านค้า อาหารคอยบริการ น้ำตกคลองพลู เกาะช้าง
น้ำตกคลองหนึ่ง
 
เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร ใกล้น้ำตกคีรีเพชร.
น้ำตกคีรีเพชร
 
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนบ้านสลักเพชร ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.3 ประมาณ 4 กิโลเมตรจะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกคีรีเพชร จะมีสวนยางพาราเป็นทางยาวกว่า 3 กม. น้ำตกคีรีเพชรเป็นน้ำตกที่มีความสูง สามารถมองเห็นได้จากบางจุดของหมู่บ้านสลักเพชร
น้ำตกคลองนนทรี
 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เป็นน้ำตกที่มีชั้นเล็กๆ การเดินทางเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร หรือจากที่ทำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) ไปเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร.